Cosima Verdikjede leveres som standard og som skreddersøm fra en Mal.
 

Velg moduler som samspiller med dine eksisterende systemer
For de fleste selskaper som har erfart bruk av datasystmer over tid er raliteten at det anvendes mange varianter av systemer som samlet skal ivaret et totalbehov for IT-støtte. Til tider må nye behov og løsninger settes inn som enten erstatter tidligere løsning eller dekker et nytt behov. Vår spesialitet er å dekke spesielle systembehov samt å skreddersy og integrere dem mot eksisterende systemer.
Utfordring
Man skal ta vare på ønsker og behov for nye eller forbedre løsninger i en virksomhet. Samtidig er det viktig å samle tilhørende data slik at de blir lett tilgjengelig for alle berørte brukere.  De forventer enkelt å få oversikt og kunne gi direkte svar innen sitt fagfelt. For mange kunder kan 10 sekunder oppleves som en evighet. For alle virksomheter er rask og korrekt informasjon alfa og omega.

Løsning
Du som fagansvarlig ønsker enkelt å trykke på knappen, og der står alt du trenger å vite om kunden og/eller ditt fagfelt. Høres en slik løsning befriende ut? Det tror vi! Vi tror marginene teller. Vi vet vi har utviklet flere unike og fleksible moduler for så vel små som store selskaper som i daglig drift ivaretar mange kjerne områder hos våre kunder . Vi drister oss faktisk til å si: Du tror det ikke før du får se det! Og kanskje best av alt, kost/nytte verdien ved anvendelse av våre fleksible moduler vil begeistre deg!

Ta kontakt
Tar du kontakt med oss i dag, kan vi love deg at du ikke vil angre. Vi mener bestemt at våre løsninger kan måle seg med hvem som helst. Ring oss på telefon 67 56 63 30 for en uforpliktende samtale.

Frittstående og integrerte moduler
Din virksomhet som har eksistert i mange år og som har et stabilt fotfeste i sitt marked har ofte en sammensatt og komplisert struktur. Dette gjelder derfor ofte for dine IT-systemer. Det gjør at enkelte fagsystemer eller støttesystemer berettiger sitt behov i sammenheng med nye behov, produkter, ny struktur etter fusjon/fisjon etc.

Våre moduler er lagd for å ivareta slike behov samt å enkelt integreres med tilhørende hovedsystemer og fagsystemer. Det blir således ikke nødvendig å endre andre systemer ved å ta ibruk moduler fra Cosima. Dette gjelder også ved utskifting av "gamle" systemer der vi via vår Cosima Integrator kobler sammen eksisterende systemer med våre produkter og overføre gamle data til den nye modulen meget enkelt og oversiktlig.

 
 

CRM (klikk her for detaljer)

 
Cosima Crm ivaretar alle dialoger med både dine kunder, partnere og leverandører. Alle kontakter samles i en oversiktlig struktur slik at alle som har dialog med dine kunder har full oversikt over så vel kontakter som økonomi.

For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.

 

Kurs

 
Cosima Kurs er en enkel og oversiktlig kurs-modul som brukes til administrasjon av alle typer kurs og seminarer. Det hele begynner med å angi kurset/seminaret og deretter knyttes kursleder, ekstern bistand og ikke minst hver deltager til selve hendelsen. Det er også mulig å angi lokaliteter og øvrige fasiliteter som må være til stede for gjennomføring.

Når deltager e på kurs/seminar er registrert legges de automatisk inn som avtaler mot selve kurs verdikjeden og når ønskelig startes automatisk generering av fakturaer og tilhørende dokumentasjon tilhørende hendelsen. Det ingen begrensning på varighet av kurs og aktuelle fakturerings repetisjoner.

For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.

 

Mobil (klikk her for detaljer)

 
Cosima Mobil er en teknisk modul som muliggjør dialog med dine omgivelser og kunder via SMS, MMS og Epost. Ved utsendelser av invitasjon til kurs / seminar som eksempel vil automatisk utsendelse kunne gjøres med SMS og tilsvarende påmelding mottas som SMS og lagres direkte i systemet. Når seminaret nærmer seg kan påminnelse og agenda også bli sendt automatisk til den enkelte deltager.

For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.
 

Regnskap

 
Cosima Regnskap er et komplett økonomisystem med kunde og leverandør reskontro. I tillegg har systemet innebygd terminbaserte avtaler med tilhørende fakturering i tillegg til ordinær ordre håndtering. Det er også enkelt å etablere en produktstruktur som har fritt antall består av produkter i en oversiktlig struktur samt lagerhold på fritt antall lokasjoner med enkel angivelse av plassering av varer på det enkelte lager.

Modulen har full støtte av så vel Autogiro som Efaktura (E2B standard) der alle avtaler for elektronisk betaling registreres og integreres med BBS sine avtaler.


For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.
 

Flåtestyring (klikk her for detaljer)

 
Cosima Flåtestyring er en ny modul som nå er i bruk over hele Norge av en av de store handelsselskapene innen maskiner og verktøy. Hver kunde kan inngå en flåteavtale på 3 til 5 år ved anskaffelse av nye maskiner der investeringen finansieres i flåtesystemet etter normal annuitets beregning. Hvis en maskin får tekniske problemer erstattes denne med en ny og kunden betaler kun sitt faste månedlige beløp i hele avtaleperioden.

Modulen ivaretar alle detaljer om den enkelte kundeavtale, automatisk fakturering (E-faktura) samt avslutning av avtaler inklusive tyveri og eventuelle konkurs situasjoner samt retur av maskiner etter utløpt avtaleperiode.  Ved uttak av maskiner og leveranser skannes strekkoder inn og kobles til individ databasen som senere enkelt kan spore siste plassering for aktuell maskin.

For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.

 
Lønn & Personal
 
Cosima Lønn ivaretar all registrering av fast og variabel lønn for dine ansatte. Basert på gjeldende lønn og satser beregnes automatisk lønn med generering av lønnslipper og terminoppgaver. I tillegg genereres automatisk posteringsbilag for regnskap. Hvis Cosima Regnskap benyttes blir også postering i regnskap generert automatisk.

Ved årets avslutning lages årsoppgave og lønns og trekkoppgaver som viser alle totaler for året. Feriepenger og OTP er også automatsk håndtert med anvendelser av lønnskoder og lønnsarter etter eget ønske.  

For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.

 

SOA / Integrator

 
Cosima Integrator er en modul som aktivt benytter XML og Web Services til å koble data mellom forskjellige datakilder. Alle datastrømmer fra / til ønsket database valideres med regler for hvordan endelige data skal konverteres. Alle koblinger benytter bakgrunnsjobber som kan tidsplanlegges etter eget behov samt at for tidskritiske funksjoner kan  den enkelte integrasjon kjøre interaktivt og i real time.

Som en utvidet  mulighet anvender vi også Web Services i Cosima Integrator til å knytte sammen og overlevere data. Det gjør det mulig å ajourholde globale og geografisk spredde datakilder med ønskede hendelser og data.

For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.

 

Produksjonskontroll (Lean & MPS) (klikk her for detaljer)

 
 
Cosima MPS er en komplett material og produksjonsstyrings modul med interaktiv overvåking av både materialbehov og ressursbehov. Sammen med en  totalt fleksibel produktstruktur med varer består av i fritt antall nivåer ivaretas også sesong og variant angivelser etter behov.

Som basis for vår MPS modul støttes bruk av verdikjeder i produksjon. Som standar benytter vi "Serie produksjon" og "Prosjekt produksjon" som standard verdikjeder. Disse gjør det enkelt å følge alle deler av produksjonen utansett om det er prosjektbasert eller vanlig serieproduksjon.

For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.

 

WebShop/WebPortal

 
 
Cosima Web Portal er vår basis Internett portal som skreddersys våre kunders behov til ekstern Internett aksess mot våre kunders datakilder.  Som portal har den innebygd dialoger slik at hver bruker kan definere "Min Side", lenker og gjøre datasøk mot tildelte datakilder.

Cosima WebShop er vår basis Internett webshop som ivaretar handlekurv og produkt katalog. Dette presenteres enkelt og oversiktlig samt at alle datastrømmer fanges og styres til ønsket database. I samarbeid med våre kunder tilbyr vi også bruk av Fri Programvare som beskrevet under for eventuelt å ivareta spesielle behov for Webshop og tilhørende muligheter.

For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.

 

Fri programvare (klikk her for detaljer)

 
 
Cosima støtter bruk av fri programvare (Open Source) i alle våre løsninger. Vi anvender i våre egenutviklede systemer også selv fri programvare til å effektivisere vår hverdag samt å gi våre kunder utvidet funksjonalitet som også effektiviserer dems hverdag.

Det er nå kommet en rekke varianter av fri programvare og vi har beskrevet noen av disse på våre sider med følgende lenke: Cosima Fri Programvare.

For ytterligere detaljer last ned brosjyre / produktark på nedlastinger.

   
Cosima as . Rolfsbuktveien 17. 1364 Fornebu(Oslo) . Telefon +47 67 56 63 30 . Send epost til Cosima