Cosima Business Software And Services, ERP Systems And SME.makes your business flow
 
 

Se mulighetene med Cosima Verdikjede SMB. 
Cosima profil :

Gullegget Innovasjon & CoWorking
Fra ide til virklighet ...


Rådgivning i IT & Innovasjon ...
Med lang erfaring i både IT og ...

Prosjekt EnklereData ...
Gjør hverdagen enklere ...

Per Ljåstad, Certified Inno ...
Bistår i alle faser fra ide til innovasjon ...

 

 
 

Del på Facebook Cosima@Facebook

      "En ide er innovasjon hvis den skaper kundeverdi !"       Personvern                 På LinkedIn  På Twitter  På Facebook

                 Cosima Fokus

  Detaljer
  Prosjekt Gullegget
   
  Det nye møtestedet i Hønefoss !

 
   
For mange er hverdagen et hjemmekontor. Det har sine fordeler og ulemper og kanskje flest ulemper. Nå kan du gjøre noe med det, bli en del av Gullegget og opplev både et sosial og faglig miljø. Dette er noen av fordlene :

1. Tilgang til kunskap i et tverrfaglig miljø
2. Tilgang høyhastighet fibernett
3. Grais printer/scanner, kaffe, te
4. TIlgang til store og små møterrom
5. Opplev konferanser og foredrag i samvær med andre
6. Få råd og bistand til å lykkes fra vår EkspertGruppe

Vi tilbyr Drop-In for timer/dag, flex plass der det er ledig plass og fixed plass der du har din egen plass i fast kontor.

Se mer detaljer på www.gulleggetinnovasjon.no
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Gjør hverdagen enklere !

 
   
Å forenkle hverdagen til de som daglig bruker ett eller flere IT-systemer er en stor utfordring. Vi tok utfordringen og lagde :

1. Excel Grafiske Aanalyser (se demo)
2. Excel Regnskap (se demo)
3. Excel CRM (se demo)
4. Excel Lønn (se demo)

Hvert system kan tilpasses brukerne og har flere tilleggsmoduler og maler som forenkler alt arbeid.
   
     
     
     
     
     
     
     
     

Hva er en rådgiver ?
Erfaring
En rådgiver har lang erfaring og kompetanse innen sitt fagområde.
Når nye problemer og utfordringer påvises vil vi sammen analysere og beskrive problemet i minste detalj. Deretter søker vi løsninger som eliminerer problemet og med det fjerner en eller flere "flaskehalser".

 

Å lytte
Å lytte er en kunst !

 

Nysjerrig
 Som rådgiver er man stadig på søk etter nye muligheter og løsninger.

 

Målbare mål
Alle prosjekter bør måles mot oppnådde resultater.

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
Profil Per Ljåstad
Seniorkonsulent Per Ljåstad Certificate

Startet Cosima i 1990. Har levert mer enn 50 IT-  og forbedrings-prosjekter.

Selv utviklet EnklereData.no og alle Excel-appene.


Møt Per på :

På LinkedIn  På Twitter  På Facebook
   
   

 

Mål for Gullegget:

1. Få små selskaper i vår region til å lykkes !
2. Skape et sosialt og faglig miljø der alle kan bidra
3. Knytte sammen digitale kompetanser til nye klynger og nettverk.
4. Bistå internt og eksternt med forbedringsprosjekter
Prosjekt Gullegget ble startet høsten 2017 med et ønske om å skape et møtested der det oser av kompetanse fra innovatører og andre kreative mennesker.

Da jeg, Per Ljåstad, hadde gjennomført kurset i Innovasjonsløft Ringerike og tatt eksamen ved HSN sommeren 2016 endret jeg fokus fra Oslo og Bærum til Ringeriks regionen. Kanskje kan jeg sammen med andre spennende kursdeltagere starte en ekspert-gruppe som kan bidra i lokalsamfunnet ?

Tiden gikk og jeg deltok på flere samlinger i Innovasjonsløftet samt tok flere kurs. Det gjorde at det ble skapt et nettverk i Innovasjonsløft Ringerike av de som har deltatt og fortsatt holder kontakten. 

Etter mange telefoner og mailer samlet vi oss i en ildsjel-gruppe bestående av Vigdis Wergeland, Steinar Hybertsen og meg.

For tiden er gruppa utvidet og blitt tilpasset våre nye aktiviteter og prosjekter. Vi har fått innvilget støtte til 2 prosjekter i 2018 av Buskerud Fylke :
 
1. Forstudie for Gullegget Innovasjon
2. Forprosjekt for Gullegget Innovasjon & CoWorking

Vi er nå i avslutningsfasen av 2. Forprosjektet og det er nå virkelig fart i Gullegget på Søndre Torv 3, 3. etasje over Hønefoss Sparebank.

   
   
  Prosjekt EnklereData

Mål for EnklereData :

1. Bruk Excel, et verktøy alle kan
2. Presenter grafisk tall som er uforståelige for oss normale.
3. Koble sammen data fra alle viktige datakilder som automatisk oppdateres.
4. Unngå bruk av koder, vis alltid verdi og betydning i tekstfelt.
De fleste av oss ønsker en enklere hverdag i vår jobb. For mange er datasystemet lite brukervennlig samt at resultatene som presenteres er vanskelig å forstå.

Cosima har fått flere henvendelser om dette og forespurt om kanskje vi kan forsøke å forenkle disse forholdene. Det var grunnlaget for at vi startet prosjekt EnklereData med en klar målsetning som vist i spalten ved siden av.

Vi valgte Excel da det kanskje er verdens mest brukte system. Det har en enkel oppbygging og det har mange gode egenskaper og funksjoner som gjør det både enkelt å bruke og å lage nye løsninger i.

I de siste årene har Excel fått gode verktøy for å lage grafiske analyser som er lette å forstå og lette å lage. Det gjøres ved å samle sammen data fra mange kilder slik at analysen viser fakta som er relevante.

For å gi brukere en enkel brukeropplevelse har vi satt strenge krav til både data som skal registreres og presenteres.

   

 

 

Nyttige lenker :  

innovasjonnorge.no

innovasjon.no

innoco.com
Rådgivning i IT & Innovasjon

Bruk av moderne teknologi gir mange utfordringer. Det gjelder spesielt i skillet mellom teknologi og forretning. Dette er vår spesialitet der vi tilbyr følgende kompetanse:


• Innovasjon og kontinuerlig forbedring
• Valg av teknologi og IT-løsning
• Arkitektur og design av ny løsning
• Valg av infrastruktur, sky-løsning, brukergrensesnitt
• Organisering og re-organisering
• Analyser og resultatmåling (BI / KPI)


De nevnte områdene har til felles at det mennesker som skaper verdiene i en virksomhet. Derfor involverer vi alle berørte personer og grupper i våre prosjekter.

Vi kan da bistå med: 
• Mål, analyse, design, prototyping og realisering 

• Forbedringsprosjekter innen IT/teknologi, organisering, prosesser, forbedringer og workshops.
• Teknologivalg basert på behov innen alle berørte brukergrupper samt vedtatte innovasjonsmål 

• Gevinstrealisering og utforming av analyser som dokumenterer resultatene av prosjektet / prosessen.


Med mer enn 30 års erfaring med mange typer «forbedringsprosjekter» besitter vi spisskompetanse som er helt avgjørende for å oppnå ønsket resultat i ditt prosjekt.
 
 

Per Ljåstad
 - Rådgiver i IT & Innovasjon

Jeg er seniorkonsulent i Cosima og har jobbet i roller som arkitekt, prosjektleder og systemutvikler. Helt fra starten av min IT-karriere har jeg deltatt i forbedringsprosjekter ved å skreddersy IT-systemer, ERP og CRM systemer. De siste årene har fokusert vært på forretningsutvikling, verdiskapning og innovasjon ved å forenkle både bruken av IT-systemer og tilhørende tolkning og analyse av data.

Siden 2015 har jeg fokusert på innovasjon og å spisse min kompetanse i grensesnittet mellom virksomhetsutvikling og IT. Jeg ønsker tilby mine tjenester for kunder med innovative utfordringer. De beste resultater oppnås ved å involverer alle berørte ledd i virksomheten med gjennomføringen av den aktuelle innovasjonen.

 

 

   
   
Cosima as • Sundvollen • Nedre Grøndokkvei 28• 3531 Krokkleiva • Telefon +47 9344 4082 • Send epost til Cosima